Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE NA PODSTAWIE ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu ogłasza zamówienie na usługi społeczne pn. Kompleksowa obsługa ratownictwa wodnego Krytej Pływalni „Aquarius”  Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach w latach 2020-2021. Numer postępowania: AT-271/2020-1


W niniejszym postępowaniu maja zastosowanie:


1. przepisy ustawy z 29 styczna 2004r prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 t.j. ze zmianami) wyłącznie w zakresie wskazanym w treści niniejszego ogłoszenia;
2. postanowienia Regulamin udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro dostępny pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/mokiswmyslenicach (w zakładce Regulamin).
3. W przypadku rozbieżności treści pomiędzy ogłoszeniem a Regulaminem stosuje się postanowienia zawarte w treści ogłoszenia.

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...