Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu

Rozstrzygnięcie przetargu AT- 271-7/15

Dotyczy:    Przetargu nieograniczonego pn.: „Kompleksowa obsługa ratownicza Krytej Pływalni „Aquarius” Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w 2016 roku - przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach”, nr ref. AT- 271-7/15.

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn.:

„Kompleksowa obsługa ratownicza Krytej Pływalni „Aquarius” Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w 2016 roku - przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach”

 

1. WYBRANA ZOSTAŁA OFERTA:
    
numer oferty: 1

firma (nazwa):     Szkółka Pływacka DEPKA Karol Torcz

za cenę jednostkową brutto: 14,72 zł
termin zapłaty: 15 dni
 
Uzasadnienie:
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedłożył wymagane dokumenty. Oferta Wykonawcy według kryterium oceny ofert, tj. najniższa cena oraz termin zapłaty, jest ofertą najkorzystniejszą, bowiem otrzymała ona najwyższą łączną ocenę – 100,00 pkt.

2. OFERTY DLA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZŁOŻYLI NASTĘPUJĄCY WYKONAWCY:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko Wykonawcy

Adres Wykonawcy

1

Szkółka Pływacka DEPKA Karol Torcz

ul. Łopuskiego 38,

78-100 Kołobrzeg.

2

Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej Oddział w Myślenicach

ul. Ogrodowa 19A,

32-400 Myślenice.

3

MULTIGRUPA Sp. z o.o.

ul. Rynek 20/21 lok. 15,

50-111 Wrocław.

4

Fundacja Tobie Polsko Ratownicy

ul. Legnicka 65,

54-206 Wrocław.

3. PUNKTACJA OFERT DLA KRYTERIÓW OKREŚLONYCH W SIWZ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

 

Nr oferty

Dane z Oferty

Liczba punktów w kryterium

Cena jednostkowa oferty brutto (zł)

Termin zapłaty (dni)

Najniższa Cena

Termin zapłaty

Razem

1

14,72

15

95,00

5,00

100,00

2

14,98

15

93,35

5,00

98,35

3

19,50

15

71,71

5,00

76,71

4

39,96

15

34,99

5,00

39,99

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Kompleksowa obsługa ratownicza Krytej Pływalni „Aquarius” Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w 2016 roku - przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach”, nr ref. AT- 271-7/15.

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

 

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn.:

 

Kompleksowa obsługa ratownicza Krytej Pływalni „Aquarius” Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w 2016 roku - przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach

 

 

  1. WYBRANA ZOSTAŁA OFERTA:

 

numer oferty: 1

firma (nazwa): Szkółka Pływacka DEPKA Karol Torcz

 

za cenę jednostkową brutto: 14,72

termin zapłaty: 15 dni

 

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedłożył wymagane dokumenty. Oferta Wykonawcy według kryterium oceny ofert, tj. najniższa cena oraz termin zapłaty, jest ofertą najkorzystniejszą, bowiem otrzymała ona najwyższą łączną ocenę – 100,00 pkt.

 

  1. OFERTY DLA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZŁOŻYLI NASTĘPUJĄCY WYKONAWCY:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko Wykonawcy

Adres Wykonawcy

1

Szkółka Pływacka DEPKA Karol Torcz

ul. Łopuskiego 38,

78-100 Kołobrzeg.

2

Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej Oddział w Myślenicach

ul. Ogrodowa 19A,

32-400 Myślenice.

3

MULTIGRUPA Sp. z o.o.

ul. Rynek 20/21 lok. 15,

50-111 Wrocław.

4

Fundacja Tobie Polsko Ratownicy

ul. Legnicka 65,

54-206 Wrocław.

 

  1. PUNKTACJA OFERT DLA KRYTERIÓW OKREŚLONYCH W SIWZ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

 

 

 

Nr oferty

Dane z Oferty

Liczba punktów w kryterium

Cena jednostkowa oferty brutto (zł)

Termin zapłaty (dni)

Najniższa Cena

Termin zapłaty

Razem

1

14,72

15

95,00

5,00

100,00

2

14,98

15

93,35

5,00

98,35

3

19,50

15

71,71

5,00

76,71

4

39,96

15

34,99

5,00

39,99

 

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...