Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu

Zapytanie cenowe nr 6/01/2012

Informujemy, że ze względu na dużą ilość oferentów zainteresowanych złożeniem oferty na zakup i montaż systemu monitoringu z elementami monitoringu wizyjnego w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu uściślamy zapytanie cenowe nr 3/01/12 . Prosimy o zapoznanie się z aktualnym zapytaniem cenowym nr 6/01/12, w którym istotne zmiany są odznaczone kolorem. Zapraszamy do składania ofert do zapytania cenowego nr 6/01/2012 do 20 kwietnia do godziny 10:00, gdzie kryterium wyboru oferty będzie cena.

Myślenice 11.04.12

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu

ul. Piłsudskiego 20

32-400 Myślenice

Zapytanie cenowe nr 6/01/2012

(dotyczy zakupu i montażu systemu monitoringu z elementami monitoringu wizyjnego)Podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz 1655 ze zm.) art.69 ust. 1 pkt.3 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 i 1241 z 2010 ze zm.)

  

Niniejsze zapytanie cenowe nie jest równorzędne z zamówieniem.

Otrzymanie od Państwa ofert nie będzie stanowić podstawy do powstania zobowiązań wobec stron.Zamawiający:Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu

ul. Piłsudskiego 20

32-400 Myślenice

NIP 681 13 53 451Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza do złożenia ofert na:

" Zakup i montaż systemu monitoringu wraz z elementami monitoringu wizyjnego"OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:


Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zakupie i montażu systemu monitoringu wraz z elementami monitoringu wizyjnego w obiekcie Myślenickiego Ośródka Kultury i Sportu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Orientacyjne zestawienie urządzeń do monitoringu wraz z niektórymi wymaganiami technicznymi dla poszczególnych urządzeń:

Lp. Nazwa urządzenia szt/m

 

 

1.Kamera DOME z podświetlaczem IR.min.600 TVL, 16

Przetwornik SONY Super HAD II CCD, min0.001

lx, 2,8-12mm

3.Rejestrator 16 – kanałowy H.264,LAN 400kl/s D1 1

25 kl./s na każdy kanał 1

4. Dysk HDD 2 TB 3,5” SATA dedykowany do CCTV 2

5.Transformator wideo 1VP-C z wtykiem BNC KPL. 16

6.Zasilacz buforowy 12V 6A + akumulator 17A 12V 4

7.Monitor LCD lub LED min.20” 1

8.Przewód zasilający 2xo,75 MM2 100

9.Przewód UTP 5e skrętka , 305m 3

10.Listwy elektroinstalacyjne 100

11. UPS do rejestratora 1

 

oraz

- wykonanie instalacji kablowej

- montaż zasilaczy

- montaż kamer, podłączenie, regulacja

- montaż rejestratora, instalacja dysku twardego HDD , uruchomienie

- programowanie rejestratora , podłączenie do sieci LAN

- przeszkolenie pracowników MOKiS

 

wraz z:

1 Materiały pomocnicze

2 Koszty zakupu

3 Robocizna i szkolenie

4 Koszty ogólne

 

 

Zamówienie powinno być zrealizowane zgodnie z jego warunkami. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z warunkami zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia reklamacji, która powinna być rozpatrzona w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy towar na nowy, wolny od wad.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

 

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin składania ofert: do dnia 20.04. 2012 roku.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania.

Termin wykonania zamówienia - do ustalenia.

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

 

Oferta powinna zawierać

 

- datę sporządzenia,

- pełna nazwę i adres (siedzibę) oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- załączniki.

 

Ponadto, powinna być:

- sporządzona na piśmie, w języku polskim,

- opatrzona pieczątka firmową,

- podpisana czytelnie przez oferenta.

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Oferty należy przesłać za pośrednictwem: poczty lub dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie na adres: ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice, pok nr 4 do dnia 20.04.2012r.

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zapytanie cenowe zamieszczono na stronie: http://www.mokis.myslenice.pl/.

Ofertę należy złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania cenowego.

 

OCENA OFERT

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

kryterium wyboru oferty to cena.

Zaoferowana w ofercie cena powinna uwzględniać wykonanie przedmiotu zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Cena powinna być przedstawiona jako cena netto i brutto. (netto+podatek VAT).

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem:http://www.mokis.myslenice.pl/.

oraz telefonicznie.

 

WARUNKI PŁATNOŚCI

 

Płatność zostanie zrealizowana przelewem po dostarczeniu przedmiotu zamówienia i faktury oraz wykonaniu usługi.

 

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

Wszelkich, dodatkowych informacji udziela Dyrektor MOKiS- Małgorzata Anita Werner pod numerem tel 12 272 15 11 oraz adresem email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

 

ZAŁACZNIKI

 

1. Formularz oferty

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...