Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu

IFM 2022: nabór wystawców i twórców ludowych

Organizatorzy Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem 2022 serdecznie zapraszają do składania ofert wystawców handlujących podczas imprez plenerowych asortymentem z zakresu sztuki ludowej, rękodzieła, twórczości artystycznej, itp.

Czytaj więcej...

Wynajem lokalu użytkowego Aquarius 25.03.2022

Wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego na piętrze w budynku Krytej Pływalni
Aquarius – Fili Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu, ul. Ogrodowa 19, 32-400 Myślenice
o powierzchni 52,5 m2  z przeznaczeniem na  prowadzenie działalności gastronomiczno-usługowej w postaci bufetu.

-----
Aktualizacja z dnia 28 03 2022:
W umowie jest podana nieadekwatna do zapytania data. Celem zamawiającego jest 36 miesięcy zgodnie z ogłoszonym zapytaniem. W załączeniu została umieszczona umowa z poprawnymi datami.

Wynajem lokalu użytkowego Aquarius - ANULOWANE

Wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego na piętrze w budynku Krytej Pływalni
Aquarius – Fili Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu, ul. Ogrodowa 19, 32-400 Myślenice
o powierzchni 52,5 m2  z przeznaczeniem na  prowadzenie działalności gastronomiczno-usługowej w postaci bufetu.

-----
Aktualizacja z dnia 25.03.2022r.

Do zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 17.03.2022 dotyczącego wynajmu lokalu użytkowego zlokalizowanego na piętrze w budynku Krytej Pływalni, w terminie określonym w zapytaniu ofertowym wpłynęła jedna oferta Wykonawcy pod nazwą Aquabarek Marta Ogrodny, która nie spełniła wymogów formalnych przedmiotowego postępowania w związku z czym zgodnie z punktem VII p.pkt. 1 Zapytania Ofertowego postępowanie zostaje anulowane, a w ślad za tym ogłoszone następne, którego warunki dostępne są na stronie internetowej zamawiającego. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE NA PODSTAWIE ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu ogłasza zamówienie na usługi społeczne pn. Kompleksowa obsługa ratownictwa wodnego Krytej Pływalni „Aquarius”  Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach w latach 2020-2021. Numer postępowania: AT-271/2020-1


W niniejszym postępowaniu maja zastosowanie:


1. przepisy ustawy z 29 styczna 2004r prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 t.j. ze zmianami) wyłącznie w zakresie wskazanym w treści niniejszego ogłoszenia;
2. postanowienia Regulamin udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro dostępny pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/mokiswmyslenicach (w zakładce Regulamin).
3. W przypadku rozbieżności treści pomiędzy ogłoszeniem a Regulaminem stosuje się postanowienia zawarte w treści ogłoszenia.

 

Przetarg AT-271/1/2019: wyniki postępowania

Zamawiający – Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuje o udzieleniu zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Zamówienie zostało udzielone w dniu 27 grudnia 2019 roku stowarzyszeniu Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej Oddział w Myślenicach, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 19 A, 32-400 Myślenice.

Załączniki:
Pobierz plik (wynik_postepowania_2019.pdf)wynik_postepowania_2019.pdf27-12-2019 14:34

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...