2024-04-23

Bruku wydeptany stopą własną - wieczór literacki dla Lwowa

Lwowskie ciasto, lwowski klimat, lwowskie piosenki musisz tu być.

<p>Reżyseria: Dorota Ruśkowska<br /> Scenariusz: Ewa Ak&scaron;amović<br /> Piosenki lwowskie w wykonaniu:<br /> Ewy Ak&scaron;amović w towarzystwie Rafała Alickiego (fortepian)<br /> Dominika Sikory w towarzystwie gitary<br /> Katarzyny Leśniak w towarzystwie Dominika Sikory</p> <p>Recytacje:<br /> Dorota Ruśkowska<br /> Ewa Ak&scaron;amović<br /> Bernadetta Costa<br /> Rafał Alicki<br /> Muzyka lwowska:<br /> Robert Piątkowski<br /> Ryszard Bryliński</p>

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń