2023-06-23

Pamiętamy o ofiarach "Czarnej Niedzieli" w Myślenicach. Kwiaty, znicze, wystawa w naszym Ośrodku Kultury...

23.06.2023 uczciliśmy pamięć ofiar myślenickiej "Czarnej Niedzieli".

HISTORIA  "CZARNEJ NIEDZIELI"

W nocy z 22 na 23 czerwca 1940 roku na myślenickiej poczcie nastąpił wybuch granatu lub petardy. Sprawców tego czynu nie ustalono. Hitlerowcy w myśl odpowiedzialności zbiorowej w niedzielę 23 czerwca aresztowali 10 zakładników, mieszkańców miasta, którzy dwa dni wcześniej otrzymali zawiadomienie, że wyznaczono ich na zakładników "celem odparcia aktów sabotażu". Zakładnikami mieli być przez 14 dni i w tym okresie musieli meldować się codziennie w biurze burmistrza.

We wspomnianą "czarną niedzielę" nastąpiły dalsze aresztowania. Zakładników oraz 25 aresztowanych na ulicach a także zabranych z domów zaprowadzono przed budynek poczty (obecny budynek policji przy ul. Jagiellońskiej), gdzie ich sfotografowano, a następnie wywieziono do więzienia Montelupich w Krakowie. Oznajmiono im, że jeżeli nie znajdzie się sprawca zamachu na pocztę, zostaną rozstrzelani. Umieszczono ich w celi śmierci. Większość osób wywieziono do Fortu w Krzesławicach i tam 29 czerwca 1940 roku rozstrzelano.

Byli to:

Rodziny zamordowanych powiadomiono, że "zmarli" 29 czerwca 1940 r., a jako przyczynę zgonu podano chorobę serca, zapalenie płuc, udar mózgu, itp.

83. ROCZNICA "CZARNEJ NIEDZIELI"

Dziś w 83. rocznicę "Czarnej Niedzieli" reprezentanci społeczności lokalnej m.in. przedstawiciele władz powiatowych, gminnych oraz instytucji kultury, edukacji, policji, mieszkańcy Myślenic na czele z członkami rodzin zamordowanych  złożyli pod tablicą pamiątkową kwiaty oraz znicze. 

Spotkanie upamiętniające poprowadził dyrektor Muzeum Niepodległości Łukasz Malinowski.

WYSTAWA W MYŚLENICKIM OŚRODKU KULTURY

Nasz Ośrodek Kultury reprezentowała dyrektor Natalia Nowacka, która zaprosiła zebranych na wystawę, która w naszym Domu Kultury "Zamordowany, aby żyć... Andrzej Miętus (1915-1940)." Wystawa jest pomysłem Anny Prokopeczko z Myślenic, której wuj Andrzej Miętus, myśleniczanin  jest jedną z ofiar pamiętnej „Czarnej Niedzieli.”

Wielu uczestników dzisiejszej uroczystości odwiedziło wystawę, podczas której pani Anna dzieliła się wspomnieniami o swoim wujku Andrzeju Miętusie.

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania wystawy, która dostępna będzie do końca sierpnia 2023 roku, w sali zielonej Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.
 
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń