2018-03-02

Myślenicki Laur Recytacji 2018

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu serdecznie zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z terenu miasta i gminy Myślenice do udziału w Miejsko-Gminnym Konkursie Recytatorskim dla Szkół Podstawowych i Klas Gimnazjalnych o Myślenicki Laur Recytacji 2018 r. Honorowy Patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Pan Maciej Ostrowski.

 

Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski dla Szkół Podstawowych i Klas Gimnazjalnych o Myślenicki Laur Recytacji 2018r. Prowadzony będzie w drodze trzystopniowych eliminacji: eliminacje wewnątrzszkolne; eliminacje międzyszkolne odbywające się w MOKiS w dniach 12, 13 kwietnia 2018 r. i przesłuchania finałowe odbywające się w MOKiS w dniach 23, 24 kwietnia 2018 r.

 - Zmagania wszystkich uczestników konkursu oceniać będzie jury złożone z profesjonalnych aktorów i studentów ostatnich lat wydziału aktorskiego Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Pracujemy ponadto nad uruchomieniem specjalnego cyklu szkoleń dla nauczycieli i uczniów pod kierunkiem profesjonalnych instruktorów teatralnych i psychologów – wyjaśnia Piotr Szewczyk, zastępca dyrektora MOKiS.

Tegoroczna edycja konkursu dedykowana jest setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. To ważne dla nas święto skłania do głębokiej refleksji na temat twórczości literackiej polskich poetów i pisarzy. Wykorzystanie ich twórczości w przesłuchaniach konkursowych jest osobistym wkładem w celebrowanie polskiej niepodległości. W związku z tym zachęcamy wszystkich uczestników konkursu do wykorzystania w swoich prezentacjach przynajmniej jednego utworu polskiego poety lub pisarza.

 W ubiegłorocznej edycji konkursu udział wzięło w sumie kilkaset osób. Do najlepszych trafiły nagrody ufundowane przez Miasto i Gminę Myślenice oraz Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu. Myślenicki Laur Recytacji to nagroda o wieloletniej historii. W ubiegłych latach konkurs stanowił jeden z etapów ogólnopolskich zmagań.

Karty zgłoszeń należy składać w terminie do 28 marca 2018 r. osobiście w sekretariacie MOKiS (ul. J. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice) lub mailowo mokis.art@gmail.com Szczegółowy program prezentacji dostępny będzie na stronie internetowej MOKiS do 9 kwietnia 2018. Informacje o konkursie udziela  instruktor ds. kultury MOKiS Justyna Gawęda - tel. 12 272-15-11.

 

 

Załączniki:

1REGULAMIN KONKURSUPobierz
2KARTA ZGŁOSZENIOWAPobierz
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń