2023-06-05

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej za nami - Kino MUZA

Rok szkolny powoli zbliża się do zakończenia... My tymczasem zakończyliśmy kolejny już rok szkolny programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Dyplomy rozdane, kwiaty również, podziękowania przekazane.

Jak informuje kierownik Kina MUZA Kamil Kozieł:

"Warto jednak podziękować jeszcze raz, przede wszystkim uczestnikom, blisko 3500 dzieci i młodzieży z terenu powiatu myślenickiego wzięło uddział w tym projekcie. Nie zapominamy o dyrekcji szkół oraz nauczycielach, którzy przez film wspierają edukację. Ale największe podziękowania należą się rodzicom, którzy obdarzają zaufaniem zarówno nauczycieli jak i nas. I nie możemy zapomnieć o tej, która była zawsze - słowem, wiedzą, wyobraźnią, Pani Krystyna Łętocha - dziękujemy za te wszystkie prelekcje, dyskusje, mądre słowa i prosimy o jeszcze."

Już dziś informujemy, że w kolejnym roku szkolnym 2023/2024, Kino Muza kontynuować będzie udział w programie NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ.

Szczegóły i możliwość zgłoszenia przedszkoli/szkół/klas jest dostępna na stronie www.nhef.pl lub www.kino.myslenice.pl
 
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń