2023-03-28

Ceramika - tu wszystko ma swój czas! Prace uczestników warsztatów czekają na wypał

Warsztaty pod okiem wykwalifikowanych instruktorów ceramiki od wielu lat cieszą się ogromną popularnością. Z niezwykłej okazji do samodzielnego przygotowania własnych ceramicznych przedmiotów korzysta wiele dorosłych osób.

Zajęcia w klimatycznej sali rękodzielnictwa, odbywają się w kameralnych grupach w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i soboty. Część spotkań ma charakter grupowy, pozostałe (zwłaszcza koło garncarskie) mają charakter spotkań indywidualnych. Praca w glinie pobudza wyobraźnię, rozwija uzdolnienia plastyczne. Uczestnicy chętnie biorą w nich udział podkreślając: wysoką jakość prowadzonych zajęć, ich różnorodność oraz kreatywny proces twórczy. Zajęcia ze względu na proces powstawania ceramiki rządzą się swoimi prawami i co warto podkreślić wymagają czasu!

Zajęcia prowadzą doświadczone instruktorki rękodzielnictwa m.in. ceramiki - Barbara Kmiecik i Joanna Jaromin przy wsparciu instruktorki Olgi Suder.

Dziś prezentujemy Wam część prac stworzonych w ostatnim czasie przez uczestników warsztatów ceramicznych, które oczekują na wypał. Przy tej okazji przybliżamy pojęcia: ceramikia i proces wypału.

Ceramika  słów parę by zrozumieć ją lepiej!

Ceramika - w rozumieniu tradycyjnym, tworzywa i wyroby otrzymywane w wyniku wypalenia odpowiednio uformowanej gliny. Nazwa tych wyrobów wywodzi się z greckiego określenia κεραμικός (keramikos), które pochodzi z kolei od słowa κέραμος (keramos – ziemia, glina).

Obecnie przez ceramikę rozumie się wszystkie tworzywa i wyroby nieorganiczno-niemetaliczne, w trakcie otrzymywania których istotnym procesem jest obróbka cieplna w temperaturze powyżej kilkuset stopni Celsjusza, np. spiekanie lub prażenie.

Historia ceramiki sięga paleolitu. Najstarsze znalezione wyroby datuje się na 13 tys. lat p.n.e., szklane 5–6 tys. lat p.n.e., materiały wiążące (wapno, gips) używane są od 2–5 tys. lat. Ceramikę wytwarzali już Grecy, znana jest kultura pilińska z okresu brązu, jedna z zespołu kultur mogiłowych, która zajmowała się obróbką ceramiki. Na terenie Polski ceramika stosowana jest od ok. 7,5 tys. lat.

Proces wypału ceramiki – wariant skrócony

Po stworzeniu wyrobu ceramicznego suszymy go. Następnie przedmiot jest jednokrotnie lub wielokrotnie zdobiony i/lub szkliwiony. Po ponownym wyschnięciu produkt umieszczamy w piecu ceramicznym. Włączamy odpowiedni program sterownika pieca i wypalamy. Czekamy aż piec wystygnie i voila..! Mamy upragniony produkt. Prawda, że ceramika jest prosta? W zasadzie można by na tym poprzestać ale.. jest „kilka szczegółów….

Co to w ogóle jest wypał ceramiki?

W zasadzie proces wypału ceramiki możemy zdefiniować jako nieodwracalną przemianę substratów ceramicznych (mas i surowców ceramicznych) w ceramiczny produkt gotowy w wyniku oddziaływania odpowiednio wysokiej temperatury. Bardzo ogólne stwierdzenie, ale prawdziwe. Efekt? Jeśli odpowiednio wypaloną masę ceramiczną poddamy działaniu wody to nie ulegnie ona powtórnemu „rozpuszczenniu”.

Niestety ze względu na duże zainteresowanie zajęciami, aktualnie nowych miejsc na warsztatach brak.

źródło: 

wikipedia oraz https://ceramicznawyspa.pl/

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń