2023-03-20

Szkoła rysunku i malarstwa Kariny Kiczek w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu. Co tam się dzieje?

Zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne, doskonalące warsztat oraz przygotowujące do wyższych szkół artystycznych, a także skupiające osoby dzielące wrażliwość i zainteresowania sztukami wizualnymi.

- "Podczas warsztatów z rysunku i malarstwa – ćwiczymy zarówno realistyczne przedstawianie świata, jak i wyrażamy się za pomocą wyobraźni. Od rysowania martwych natur złożonych z figur geometrycznych, poprzez malowanie kwiatów i draperii, kubistyczne i abstrakcyjne eksperymenty, do tworzenia ilustracji z tego, co jest w naszych myślach. Pogłębiamy umiejętności techniczne, zajmujemy się perspektywą, światłocieniem i kolorami.
Jesienią malowaliśmy w parku nad Rabą i nie możemy się doczekać jasnych popołudniowych godzin, żeby znowu iść w plener.
Każda osoba podczas tych zajęć ma szansę rozwijać się indywidualnie, nawet w ramach tych samych ćwiczeń, można iść swoją drogą. Jeszcze jest miejsce dla 3-5 osób" - mówi prowadząca Karina Kiczek. 

Program zajęć obejmuje:

podstawy perspektywy, studium martwej natury w różnych technikach, pejzaż, studium postaci w różnych technikach, kolaże, techniki mieszane, elementy historii sztuki i poszerzanie wiedzy o współczesnych zjawiskach w sztuce, elementy rzeźby, obiekty, ćwiczenia z zakresu myślenia przestrzennego.

Prowadząca: Karina Kiczek, zajęcia wtorek 16.00-18.00
 
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń