2023-02-17

ENERGIA NATURY. Zaproszenie na wernisaż

Takiej energii natury gwarantujemy nie widzieliście nigdy dotąd. Dlatego zapisujcie w swych kalendarzach datę 24 luty 2023, piątek godz. 18:00.

Wernisaż wystawy Hanny Gąsienicy-Samek pn. ENERGIA NATURY."


Natura – pejzaż, kwiaty – siła, piękno, poezja, synteza – w każdej skali, od spektakularnych krajobrazów po maki na łące. Jeśli popatrzeć na nią jak na zbiór energetycznych form, barw i faktur to mamy wulkan pozytywnej energii promieniujący światłem, cieniem, harmonią, zbudowany z pionów i poziomów poruszanych wiatrem.
W każdej trawce, skale, grupie drzew oddycha energia malowana porami roku, na tyle silna, że – wierzę – oprze się dewastacyjnym działaniom człowieka i przetrwa.
Inspiracją dla obecnej wystawy stała się obserwacja i wrażenie doznawane podczas spacerów z ukochanym psem ścieżkami Parkowego Wzgórza w Mogilanach i wycieczkami w Polskę.
Przenikanie się mojej energii z dobrą w większości energią jaka tkwi w naturze, przelałam na płótno mając nadzieję, że udzieli się ona obcującym z moimi pejzażami.

Zatem – miłego oglądania
życzy autorka.

Wernisaż odbędzie się 24 .02.2023 godz. 18:00
 
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń