2022-11-23

Myślenicki Salon Poezji już 25.11!

Serdecznie zapraszamy na listopadowy Myślenicki Salon Poezji pn.„Nieśmiało szeptane” Majka Jasek.

Zapraszamy wraz z autorką na niezwykłe spotkanie z jej twórczością. Wiersze zaprezentowane przez Ewę Akšamović, Kubę Kosiniaka i aktorów Teatru za mostem działającego przy MOKiS pochodzą z tomiku o tym samym co salon tytule. Podczas spotkania będzie można zapoznać się również z dorobkiem plastycznym autorki, który stanowił będzie scenografię tego wydarzenia.

Oprawę muzyczną zapewnią: Elżbieta Bogacz, Dominik Sikora, na fortepianie: Anna Wątor. Salon wyreżyseruje i poprowadzi Dorota Ruśkowska. Autorka o swojej twórczości literackiej pisze: „Wiersze to chwile, które zachwyciły, to przeżycia, które zasmuciły, to nadzieja, która nie gaśnie”.

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń