2022-09-09

SZKOŁA RYSUNKU I MALARSTWA (14+)

Zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne, doskonalące warsztat oraz przygotowujące do wyższych szkół artystycznych, a także skupiające osoby dzielące wrażliwość i zainteresowania sztukami wizualnymi.

Program zajęć obejmuje: podstawy perspektywy, studium martwej natury w różnych technikach, pejzaż, studium postaci w różnych technikach, kolaże, techniki mieszane, elementy historii sztuki i poszerzanie wiedzy o współczesnych zjawiskach w sztuce, elementy rzeźby, obiekty, ćwiczenia z zakresu myślenia przestrzennego.

Prowadząca: Karina Kiczek
wtorek 16.00-18.00
Cena: 100 zł – karnet na 4 zajęcia (ważny 1 miesiąc) 30 zł – pojedyncze wejście.

Zapisy przez formularz: https://forms.gle/PxywTxgSet6wgkqq5

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń