2022-09-09

GRAFIKA WARSZTATOWA (12+)

Grafiką nazywamy wszystkie techniki umożliwiające przeniesienie dzieła sztuki z pojedynczej matrycy na jedną lub więcej odbitek.

W przypadku grafiki warsztatowej cały proces powstania pozostaje w rękach twórcy – od projektu wstępnego przez wykonanie matrycy po odbicie grafiki o ograniczonym nakładzie. Zajęcia skupią się głównie na technice linorytu i innych możliwościach druku wypukłego, ale też na innych technikach artystycznych bazujących na powielaniu.

Zapisów brak.

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń