2020-10-22

Przegląd Pieśni Patriotycznej 2020 online

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, jego filia: Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie oraz Miasto i Gmina Myślenice zapraszają na 17. edycję Przeglądu Pieśni Patriotycznej.


Ze względu na panującą pandemię (SARS-Co-2 – koronawirus) konkurs odbędzie się w formie online. Wspólnie możemy świętować i uczcić Święto Niepodległości 11 listopada.
Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają uczniów szkół podstawowych oraz po raz pierwszy uczniów szkół ponadpodstawowych i osoby dorosłe. Zachęcamy do śpiewania i nagrywania swoich wersji ulubionych pieśni uczestników nie tylko z gminy Myślenice.
Przegląd odbędzie się w dwóch etapach: pierwszym, w którym oceny nadesłanych wykonań dokona powołane przez organizatora profesjonalne jury oraz drugi, w którym laureaci I miejsc w pięciu kategoriach wiekowych poddani zostaną ocenie internautów. Ostateczne wyniki ogłosimy 11 listopada na stronie FB Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu o godzinie 12:00. Na zgłoszenia czekamy do 29.10.2020 r., na nagranie do 5.11.2020.
Nagrywajcie swoje występy i przysyłajcie je do nas. Niech Wasze domy staną się wspaniałą muzyczną sceną.

Kwalifikacje do konkursu odbywają się w formie online. W tym celu należy wypełnić formularz elektroniczny dostępny pod adresem:
Formularz Zgłoszeniowy PPP
--
Na wydarzenie zapraszają:
Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie - filia MOKiS, Świetlica w Bęczarce, Kino MUZA w Myślenicach
Wydarzenie polecają: Miasto i Gmina Myślenice, Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka.

Załączniki:

1MOKIS -Regulamin Przeglądu Pieśni Patriotycznej.pdfPobierz
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń