2023-04-20

Myślenicki Laur Recytacji kolejność etap finałowy - 27.04 2023

Etap finałowy Miejsko-Gminnego Konkursu Recytatorskiego o Myślenicki Laur Recytacji odbędzie się w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu w dniu 27 kwietnia w czwartek. Przesłuchania będą w godz. 9.20. -12.30.


Szczegółowy harmonogram przesłuchań z podziałem na komisję znajduje się na w załączniku.

Przesłuchania będą odbywać się: na sali lustrzanej dla klas I-III oraz w sali zielonej dla klas IV-VIII ( w podziemiach MOKiS). Bardzo prosimy o wchodzenie do budynku wejściem nr 3 ( na rogu budynku MOKiS od strony biblioteki ) i kierować się od razu schodami w dół do pierwszej sali naprzeciwko wejścia. Tam na Państwa będą czekać wolontariusze. Do sali, gdzie będą odbywać się przesłuchania wchodzimy małymi grupami „godzinowymi”.
Podany czas jest orientacyjny – przesłuchania mogą się wydłużyć lub skrócić, kolejność może również ulec niewielkim zmianą, dlatego prosimy być odpowiednio wcześnie. Recytatorom towarzyszyć mogą osoby bezpośrednio zaangażowana w opiekę lub przygotowanie recytatora (nauczyciel lub opiekun/rodzic) oraz inni uczniowie pozostający pod opieką tego samego nauczyciela.

Przesłuchania w klasach I-III oraz IV-VI rozpoczynamy od kategorii recytacji, po przesłuchaniu tej kategorii nastąpi krótka przerwa na wniesienie elementów scenografii. Dlatego prosimy, aby większe elementy zgromadzić
w salach przesłuchań przed rozpoczęciem kategorii Wywiedzione ze słowa. Proszę uczulić uczniów, że nie wchodzimy i nie wychodzimy z sali podczas występów. W momencie gdy grupa musi wyjść, aby zdążyć na przesłuchania w innej sali prosimy ten fakt zgłosić wcześniej do wolontariuszy zapowiadających występy. W sytuacji gdy do występu potrzebna jest muzyka(nagłośnienie) proszę o kontakt.

W załączniku przesyłam Państwu dokumenty Roda oraz zgoda na wykorzystywanie wizerunku. Podpisane dokumenty przez rodziców należy przekazać organizatorom w dniu występu. W razie jakichkolwiek pytań służę pomocą.

Kontakt: Justyna Gawęda tel. 780-032-558

Załączniki:

11681976589_Laur_23-kolejnośc_na_27.pdfPobierz
21681976589_KARTA_RODO.docPobierz
31681976589_KARTA_Wizerunek.docPobierz
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń