2023-06-30

Prace remontowe związane z realizacją rozbudowy Centrum Wodnego Aquarius nabierają rozpędu!

Trzecia niecka basenu, prace inwestycyjne sukcesywnie idą do przodu.


✍️ Na początku marca bieżącego roku podpisano umowę z wykonawcą – firmą Texom - na przeprowadzenie prac związanych z realizacją zadania pn. "Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Budowa trzeciej niecki basenu w Centrum Wodnym Aquarius". Zgodnie z zawartym dokumentem, w ciągu 18 miesięcy powstać ma obiekt z udogodnieniami dla osób o różnych potrzebach.

Inwestycja obejmować ma adaptację trzeciej niecki na basen rekreacyjny z funkcją rehabilitacyjną, budowę dwóch wanien jacuzzi, przekształcenie pomieszczeń służących do fizjoterapii na strefę dla osób niepełnosprawnych oraz rozbudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Do tej pory przygotowano obiekt do realizacji dalszych etapów inwestycji i w ramach tych prac wyburzono istniejące części starego basenu kolidujące z nowymi, wykonano przebicia instalacyjne oraz rozpoczęto roboty ziemne.

Inwestycja realizowana jest dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środkom finansowym z budżetu Miasta i Gminy Myślenice oraz naszego Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

informacje i zdjęcia: Miasto i Gmina Myślenice
 
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń