2023-09-01

7 ZMYSŁÓW – LOGORYTMIKA SENSORYCZNA (3-4 lata z opiekunem, 4-6 lat) - zapisy

Ruchowe zajęcia grupowe dla najmłodszych oparte na zabawie rytmem, słowem i muzyką. Ich głównym celem jest stymulowanie rozwoju mowy, małej i dużej motoryki oraz dziecięcej kreatywność. Jest to propozycja dla dzieci, które poznają świat całym sobą (uwielbiają skakać, śpiewać, tworzyć) dla rodziców, którzy chcą nauczyć się jak aktywnie i twórczo spędzać czas ze swoim dzieckiem oraz jak pomagać mu w jego rozwoju.

Logorytmika sensoryczna to:
zabawy słowno-muzyczne wspomagające słuch, pamięć i koncentrację zabawy rytmiczno-ruchowe wspomagające koordynację ruchową tzw. motorykę dużą zabawy plastyczno-sensoryczne - wspomagające motorykę małą oraz stymulują wszystkie zmysły
zabawy integracyjne - budujące relację między dziećmi lub relację rodzic-dziecko.

Cena: według cennika MOKIS zajęcia w roku artystycznym 2023/24.
Link do zapisów: https://tiny.pl/cckn8

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń