2022-09-08

V Jubileuszowy Międzynarodowy Przegląd Walk Scenicznych - edycja online 2020

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, Wiejski Dom Kultury – filia MOKiS oraz Teatr Walki zapraszają na piątą edycję Międzynarodowego Przeglądu Walk Scenicznych „Pomimo Wszystko” – Głogoczów 2020. W tym roku wydarzenie odbędzie się w wersji online w mediach społecznościowych Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu – premiera 10 października o god.19:00. Przegląd Walk Scenicznych to unikatowe wydarzenie, które łączy teatr, szermierkę sceniczną, muzykę, film, historię i sport.

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń