2022-08-17

Młodzieżowy Zespół Wokalny

Grupa wokalna, która w swoim repertuarze ma muzykę rozrywkową i klasyczną. Prowadzone w otwartej i nowatorskiej technice zajęcia, to atrakcyjna i bezpłatna oferta dla wszystkich miłośników śpiewu od 14 roku życia.

Młodzieżowy Zespół Wokalny został założony w 2022 roku. Tworzy go młodzież ze szkół ponadpodstawowych. Należeć do niego może każdy posiadający odpowiednie warunki głosowe w wieku od 14 do 24 lat.

Zespół wykonuje głównie muzykę rozrywkową, jak  i klasyczną, patriotyczną, sakralną, a nawet ludową.

Zespół prowadzi dyrygentka Magdalena Starzec - profesjonalna wokalistka i trener głosu.

Na zajęciach panuje radosna i  przyjacielską atmosfera. Członkowie zespołu uczą się śpiewać w wielogłosie, pracujemy a’ capella jak i z akompaniamentem. -

Zespół prowadzi Magdalena Starzec -  doświadczona trenerka i korepetytorka wokalna.

Zajęcia odbywają się w każdą środę: godz. 17.15-18.15
Zajęcia są bezpłatne.

Zapisy przez formularz: https://forms.gle/PxywTxgSet6wgkqq5

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń