2022-08-17

W hołdzie wolności … Koncert online z okazji Święta Konstytucji 3-go maja w MOKiS Myślenice

Blisko 60 minutowe widowisko, to kompilacja muzyki, tańca i śpiewu. Na scenie zaprezentuje się kilka pokoleń mieszkańców Gminy Myślenice zaangażowanych w działalność artystyczną. Całość produkcji utrzymana jest w duchu patriotycznym, ale w programie znalazły się również wybrane polskie piosenki z twórczości m.in. Kabaretu Starszych Panów i innych polskich artystów. Ponieważ wciąż obowiązuje zakaz organizacji koncertów z udziałem publiczności organizatorzy zapraszają na wspólne świętowanie przed ekrany komputerów i telewizorów.

230 lat temu - 3 maja 1791 r., Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Przez dziesięciolecia prawo do kultywowania pamięci o jej uchwaleniu świadczyło o kondycji polskiej państwowości.
Co w programie?
Podczas koncertu wyprodukowanego przez Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu wystąpią takie formacje jak: Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka”, Orkiestra Dęta z Głogoczowa, Kameralny Chór Hura, Reprezentacyjna Orkiestra Dęta MiG Myślenice, a także m.in. soliści Mikołaj Wątor i aktorzy związani na co dzień z Teatrem Międzypokoleniowym „Za Mostem” Weronika Dudzik i Dominik Sikora. Okolicznościowe przemówienie wygłosi burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka. 

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń