2024-02-19

Kreatywne Zimowisko w MOKiS ... Tak to się zaczęło

Ferie w Myślenickim Ośrodku Kultury to zawsze moc kreatywnej zabawy.

Kreatywna przygoda poniedziałek, środa, piątek oraz pasje i odkrrycia - wtorek, czwartek.

Ferie 2024 tydzień pierwszy: uśmiechy, radość, dobra zabawa. 17 rodzajów aktywności: muzyka, plastyka, rękodzieło, teatr.. Ponadto zajęcia cyrkowe, kulinarne i niesamowita przygoda w Escape Roomie... Grywalizacja na Dzikim Zachodzie z Wiolinką i Bemolem a także mnemotechniki po to by uczyć się z prrzyjemnością. Tradycyjnie zajęcia ruchowe na basenie oraz filmowe spotkania w Kinie Muza.

To był niezapomniany czas feryjnego odpoczynku. Zobaczcie kilka ujęć z pierwszego tygodnia!

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń