2023-09-01

TKACTWO ARTYSTYCZNE (7+)

Zajęcia z tkactwa artystycznego dedykowane dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Warsztaty otwarte są zarówno dla początkujących jak i praktykujących już pasjonatów tkactwa. Program zajęć pozwoli na zapoznanie się od strony praktycznej z jedną z najstarszych technik rękodzielniczych.

Uczestnicy poznają podstawowe i dekoracyjne sploty tkackie, narzędzia tkackie, zasady kompozycji i tworzenia projektów tkackich, co da im możliwość realizacji własnych, wyjątkowych tkanin gobelinowych pod kierunkiem instruktora. Warsztaty są okazją do rozwoju zmysłu artystycznego i rzemieślniczego, a także – ze względu na swój rękodzielniczy charakter – do rozwoju umiejętności manualnych, szczególnie ważnych u dzieci.

Cena: Kurs roczny 1.080,00 zł, płatne w 9 ratach po 120,00 zł miesięcznie. Pierwsze zajęcia jednorazowo 35,00 zł.

* według cennika MOKiS z 1.09.2023 r.

Link do zapisów: https://tiny.pl/cckrk

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń