2024-04-01

Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Bajdurek”

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu oraz Starostwo Powiatowe w Myślenicach serdecznie zapraszają dziecięce i młodzieżowe grupy teatralne działające na terenie naszego powiatu do udziału w 39. Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży „Bajdurek”. Konkurs ten jest największą - na terenie Małopolski – doroczną imprezą będącą prezentacją i przeglądem dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych działających w szkołach podstawowych, domach kultury, stowarzyszeniach oraz innych placówkach oświatowo-wychowawczych. Swoim zasięgiem wydarzenie obejmuje całe województwo małopolskie, a jego głównym założeniem jest prezentacja dorobku dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych do 16 roku życia.

Festiwal przebiega w dwóch etapach:

- pierwszy to eliminacje powiatowe,

- drugi - spotkanie finałowe w Nowym Sączu.

Eliminacje dla powiatu myślenickiego odbędą się 8 maja /środa/ 2024 r. od godz. 9.00. Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez złożenie karty zgłoszeń w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu (ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice) lub wysłanie jej na instruktorzy@mokis.myslenice.pl do 22 kwietnia 2024 r.

Grupy występują bez podziału na kategorie wiekowe a najciekawsza prezentacja teatralna zostanie zakwalifikowana do 39. Finału Konkursu, organizowanego przez Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu w dniach 11-13 czerwca 2024 r. Głównym założeniem festiwalu jest spotkanie teatrów dziecięcych i młodzieżowych, będące formą konfrontacji i wzajemnej edukacji teatralnej, kopalnią wzorów repertuarowych, warsztatowych i inscenizacyjnych.


Szczegółowych informacji o konkursie udziela Justyna Gawęda – starszy instruktor ds. edukacji kulturowej MOKiS pod nr tel.
780 032 558 od wtorku do piątku w godz. 12.00-16.00.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w przeglądzie.

Załączniki:

11709302971_karta_zgoszenia_39.bajdurek_2024.docPobierz
21709302971_regulamin_39.bajdurek_2024.pdfPobierz
31709304439_Pismo_Bajdurek.pdfPobierz
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń