2024-01-16

GRANY PONIEDZIAŁEK NOWY POCZĄTEK - NORO LIM

Czy to ptak? Czy to samolot? Czy to muzyka filmowa? Czy to rock progresywny? Nie, to Noro Lim. Zespół który w tym roku obchodzi swoje 22 urodziny, zagrał w tym czasie prawie 500 koncertów w ponad 100 miastach, dorobił się grona oddanych miłośników i przede wszystkim niepodrabialnego noro-limowego brzmienia.

Zgodnie z tolkienowskim zawołaniem elfów które posłużyło za nazwę zespołu, Noro Lim ciągle pędzi naprzód i kolejna okazja żeby zobaczyć jak się za nimi kurzy będzie już 22 stycznia w sali lustrzanej Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu przy okazji styczniowego wydania Granego Poniedziałku.

To będzie koncert inny niż zwykle bo nie tylko zagrają ale i opowiedzą o sobie. Poznacie ich lepiej niż kiedykolwiek wcześniej.

Obecny skład zespołu to: Ewelina Korczak(skrzypce),Katarzyna Turek (skrzypce), Małgorzata Niedziułka (flet), Alicja Dzierżęga (wiolonczela) i nieodmiennie od samego zarania zespołu Ewa Aksamovic (śpiew i teksty) oraz Rafał Alicki (fortepian, kompozycje, aranżacje).

Wstęp wolny - nie obowiązuje rezerwacja miejsc.

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń