2024-01-02

Wielka Gala Noworoczna. Koncertowo rozpoczęty rok z Orkiestrą Symfoniczną Polish Art Philharonic 1 stycznia 2024

Wielka Gala Noworoczna koncert orkiestry symfonicznej Polish Art Philharmonic czyli muzyczne powitanie Nowego Roku 2024. Uczta dla ducha przy muzyce J. Straussa, A. Dvoraka, J. Brahmsa, P. Czajkowskiego oraz lampce szampana.

Orkiestra pod dyrekcją Michael Maciaszczyk, z zachwycającym głosem sopranistki Edyty Piaseckiej, zaprezentowała się znakomicie.
Niezwykłe wydarzenie myślenickiej orkiestry w przeddzień występu w historycznej Sali Złotej wiedeńskiego Musikverein. Dziś było pięknie, dziękujemy. Życzymy orkiestrze powodzenia w Wiedniu.

Cieszymy się, że jako Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu możemy patronować Orkiestrze. Dziękujemy za miłe słowa Maestro!
Dumni jesteśmy z każdego sukcesu naszych muzyków.
 
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń