2023-09-06

TRENING WCZESNEGO KREATYWNEGO ROZWOJU DLA DZIECI - NOWOŚĆ

Trening Wczesnego Kreatywnego Rozwoju™ to warsztaty edukacyjno-artystyczne, które wspierają naturalną twórczość dziecka oraz wspomagają jego wszechstronny rozwój.

Każde zajęcia mają swoją tematykę, która jest realizowana poprzez różne formy ekspresji twórczej: muzykowanie, ruch, słowo i działania plastyczne. Na warsztatach wykorzystujemy również takie elementy jak: bajka, muzyka, teatr czy multimedia.


Celem treningów TKR ™ i TKWR ™ jest m.in.:


• Wyzwalanie naturalnej ekspresji twórczej
• Wspieranie wykazywania inicjatywy w działaniu
• Czerpanie satysfakcji z twórczego działania
• Odczuwanie radości z osiągania sukcesów
• Rozwijanie wyobraźni, pamięci i spostrzegawczości
• Nauka nazywania i rozpoznawania emocji
• Nawiązywanie relacji z rówieśnikami
• Wzmacnianie wiary we własne możliwości
• Wychodzenie ze schematów

Kiedy zajęcia?


Termin zajęć: sobota godz. 11.30-12.30
Pierwsze zajęcia: 7 października 2023 r
Zajęcia poprowadzi Justyna Gawęda - certyfikowany trener TKR™ TKWR ™
Zajęcia płatne zgodnie z cennikiem MOKiS: karnet 80 zł.


Zapisy pod linkiem: https://tiny.pl/cckn8


Szczegółowe informacje tel.: 780 032 558

Zapraszamy na zajęcia.

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń