2023-09-01

ZAJĘCIA MUZYCZNE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI (7+)

Zajęcia bezpłatne. Muzyka odgrywa ważną rolę w życiu każdego człowieka. Pomaga wyrażać siebie, lepiej rozumieć innych i zapamiętywać istotne chwile naszego życia. Obcowanie z nią jest przyjemne. Ułatwia wyzwalanie nadmiaru energii i umożliwia zmianę nastroju. Pomaga także rozumieć abstrakcję i uczy analizowania oraz syntetyzowania.

Zajęcia są dostosowane do możliwości rozwojowych osób z niepełnosprawnościami w różnych grupach wiekowych. Dzięki wykorzystaniu sprawdzonych metod zabawy muzyką każdy z uczestników czuje się komfortowa, a jednocześnie zdobywa podstawowe umiejętności muzyczne – w tym interpretacyjne.

Prowadzący: Zbigniew Morawski
Czwartek: 16.00-17.00
Zajęcia bezpłatne.

Cena: według cennika MOKIS zajęcia w roku artystycznym 2023/24.
Link do zapisów: https://tiny.pl/cckrk

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń