2023-09-01

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE (6-10 lat)

Dzieci reagują na muzykę zachwytem i radością. Intuicyjnie klaszczą, tupią, pobudzają się lub uspokajają, poważnieją i mówią o niej. Pod wpływem edukacji muzycznej te nieuświadomione reakcje mogą przekształcić się w świadome przeżywanie muzyki – np. w tańcu.

Zajęcia przy muzyce i śpiewie kształcą ogólną koordynację ruchową dziecka oraz korzystnie oddziałują na pracę narządów wewnętrznych (płuc, serca) i układu nerwowego. Proponowane przez nasze zajęcia adresowane są do dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Prowadzone będą w 15 osobowej grupie. Podczas zajęć wykorzystywane będą różnego rodzaju instrumenty muzyczne oraz akcesoria edukacyjne.

Prowadzący: Zbigniew Morawski
Piątek: 16.00-17.00
Zajęcia bezpłatne.


Link do zapisów: https://tiny.pl/cckrk
 

Załączniki:

11694770902_REGULAMIN-ZAJEĆ-MOKIS-2023.docPobierz
21694770930_KARTA_ZGŁOSZENIOWA_ZAJĘCIA_2023.docPobierz
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń