2022-09-08

Myślenicki Salon Poezji - Emil Biela

W ramach Myślenickiego Ośrodka Domowej Kultury zapraszamy na kolejne poetyckie spotkanie w gronie miłośników poezji????. Czeka nas wieczór ze znakomitą poezją myśleniczanina Emila Bieli. Listopadowy salon poezji online zostął nagrany przez uczestników warsztatów we własnych domach????. Wiersze prezentują: Anna Pieczara, Marcelina Palonek, Paulina Żądło, Kazimiera Piechota, Weronika Dudzik, Dominik Sikora pod opieką Doroty Ruśkowskiej. Czekamy na Wasze wrażenia.

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń