2022-05-12

IFM 2022: nabór wystawców i twórców ludowych

Organizatorzy Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem 2022 serdecznie zapraszają do składania ofert wystawców handlujących podczas imprez plenerowych asortymentem z zakresu sztuki ludowej, rękodzieła, twórczości artystycznej, itp.

Międzynarodowe Małopolskie Spotkania odbędą się na Rynku w Myślenicach w dniach od 15 do 17 lipca 2022 roku. W Festiwalu udział wezmą  zagraniczni wykonawcy m.in. z Rumuni, Palestyny Bułgarii, Meksyku, Serbii i Polski. Ramowy program imprezy wraz z opisem Festiwalu dostępny będzie na stronie stronie www.festiwal.myslenice.pl lub www.facebook.com/malopolskafestival w czerwcu 2022.

WARUNKI udziału w kwalifikacji:

Wystawcy, którzy zainteresowani są handlem podczas Festiwalu powinni spełniać następujące warunku:

  1. Asortyment powinien być zgodny z charakterem imprezy (sztuka ludowa, rękodzieło, twórczość artystyczna, pamiątki, itp.)
  2. Wystawcy powinni dysponować własnym namiotem handlowym (preferowane kolory: biały lub kremowy)
  3. Wystawcy powinni dysponować własnym wyposażeniem stoiska (lady, krzesła, stojaki, półki, itp.)
  4. Wystawcy we własnym zakresie powinien zadbać o dostęp do prądu (jeśli jest potrzebny), wody, itp.

UWAGA: Do formularza należy dołączyć 5 fotografii proponowanego do sprzedaży asortymentu. Na zgłoszenia czekamy do 31 maja 2022 r., ogłoszenie o zakwalifikowaniu do udziału w kiermaszu nastąpi 10 czerwca 2022 r.

Zastrzegamy możliwość wyboru wystawców, o zakwalifikowaniu nie decyduje termin nadesłania zgłoszenia.

ORGANIZATORZY zapewniają:

1/ Miejsce handlowe na Rynku w Myślenicach (w ustalonym położeniu).

2/ Program artystyczny na scenie w dniach 15– 16–17 lipca 2022 w określonych godzinach i na określonych zasadach.

3/ Promocję kiermaszu w mediach lokalnych i regionalnych.

KOSZTY udziału w kiermaszu, będą ustalane indywidualnie z zainteresowanymi wystawcami nie przekroczy jednak 300 zł za wszystkie dni wystawowe.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ONLINE >>>

---
Dodatkowe informacje
kiermaszmyslenice@gmail.com 
informacja telefoniczna: 505 697 317
Pani NATALIA NOWACKA

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń