2022-08-17

Wolność Pisana Talentem

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu oraz Miasto i Gmina Myślenice zapraszają na uroczystości z okazji Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości.

Ze względu na panującą pandemię uroczystości mają charakter ONLINE.Specjalnie dla mieszkańców gminy Myślenice i nie tylko przygotowane zostało widowisko pn. Wolność pisana talentem, w którym udział wzięli artyści profesjonalni i amatorzy, związani z Myślenicami. Zapraszamy na premierę koncertu.

 

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń