2022-08-17

Myślenicki Dzień Kobiet z Tereską w Tle 2021

Fontanna o nietypowym imieniu Tereska, jest jednym z symboli Myślenic. I to właśnie dumnie osadzona na myślenickim Rynku Tereska jest patronką niezwykłego, lokalnego święta pn. Myślenicki Dzień Kobiet. Z Tereską w tle

Chcemy pokazać różne oblicza kobiecości, chwalić się talentami, dzielić doświadczeniem i wspólnie budować obraz współczesnych kobiet. Koncert oraz rozmowy są podsumowaniem trwających niespełna tydzień wydarzeń artystycznych. Producentem koncertu są: Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu oraz Miasto i Gmina Myślenice.

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń