2023-09-18

„Seniorzy z wizytą u Jana Pawła II” - zaproszenie dla seniorów do Instytutu Dialogu Międzykulturowego

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza seniorów do udziału w projekcie całorocznym pn. „Seniorzy z wizytą u Jana Pawła II”.

Wizyty są możliwe w poniedziałki i wtorki. Dostępne są następujące terminy:

wrzesień: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26

październik: 2, 3, 9, 10

listopad: 6, 7, 13, 20,

grudzień: 4, 5, 11, 12

Do wyboru są dwa plany wizyty:

A. Plan wizyty:

10:00 Msza Święta;
10:30 Zwiedzanie Sanktuarium św. Jana Pawła II oraz Muzeum św. Jana Pawła Wielkiego, wyjazd
na Wieżę Widokową;
12:00 Warsztaty w Białej Sali: projekcja video mappingu połączona z prezentacją filmu o Ojcu św., przerwa kawowa.

B. Plan wizyty :


10:00 Msza Święta;
10:30 Wykład o Całunie Turyńskim oraz zwiedzanie Muzeum św. Jana Pawła Wielkiego; wyjazd
na Wieżę Widokową;
12:00 Warsztaty: projekcja video mappingu połączona z prezentacją filmu o Ojcu św., przerwa kawowa

Więcej szczegółów w Regulaminie.


W celu uzgodnienia terminu spotkania prosimy o kontakt z Instytutem:
ewa.kowalska@idmjp2.pl lub telefonicznie: 12 422 03 44

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń