2023-06-22

Wystawa Przeglądowa - uczniów Szkoły Rysunku i Malarstwa Kariny Kiczek - działającej w naszym ośrodku kultury

20 czerwca 2023 roku w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu odbył się wernisaż wystawy przeglądowej dzieci i młodzieży Szkoły Rysunku i Malarstwa.


To fantastyczne zajęcia, które uczą, rozwijają, dają przestrzeń do eksploracji zdolności artystycznych. Wystarczy zobaczyć tą wystawę, która w MOKIS do 10 lipca 2023 w "przewiązce" przed salą lustrzaną. Piękne prace , mlodych zdolnych ludzi. W wernisażu udział wzięli uczniowie, ich bliscy, Karina Kiczek, dyrektor Piotr Szewczyk oraz opiekun grupy z ramienia MOKIS Olga Suder.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne, doskonalące warsztat oraz przygotowujące do wyższych szkół artystycznych, a także skupiające osoby dzielące wrażliwość i zainteresowania sztukami wizualnymi.
Program zajęć obejmuje: podstawy perspektywy, studium martwej natury w różnych technikach, pejzaż, studium postaci w różnych technikach, kolaże, techniki mieszane, elementy historii sztuki i poszerzanie wiedzy o współczesnych zjawiskach w sztuce, elementy rzeźby, obiekty, ćwiczenia z zakresu myślenia przestrzennego.

Prowadząca: Karina Kiczek, wtorek 16.00-18.00. Zapraszamy na zajęcia odpłatne od października 2023 do czerwca 2024. Zapisy we wrześniu.
Zapraszamy.

Galeria z wernisażu:
 
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń