2022-10-03

Wernisaż wystawy Mariusza Węgrzyna „Myślenice z lotu ptaka”

Muzeum Niepodległości w Myślenicach i Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu wraz z autorem zapraszają na wernisaż wystawy Mariusza Węgrzyna „Myślenice z lotu ptaka” w piątek, 7 października 2022 r. o godz. 17.00 w holu Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu ul. Piłsudskiego 20. Na wydarzenie zapraszają również: Miasto i Gmina Myślenice, Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka oraz Myślenicka Grupa Fotograficzna mgFoto.

Mariusz Węgrzyn. Na paralotni lata od 2003 roku, z aparatem od 2005, od kiedy uzyskał uprawnienia na loty z napędem silnikowym. Z reguły towarzyszy mu lustrzanka (teraz Nikon d 7100), ale korzysta również z aparatu telefonu. Założyciel i członek Stowarzyszenia Myślenickiej Grupy Fotograficznej mgFoto. Jak sam mówi: nie wyobrażam sobie nie latać i chyba będę to robił tak długo, jak będę mógł. Na wystawie prezentowane są Myślenice i najbliższa ich okolica. Wprawne oko widza zauważy, że wystawa prezentuje również zmiany, jakie w pejzażu miasta zaistniały przez ostatnie lata.
Wystawa zrealizowana w ramach projektu SKRZYDLATE MYŚLENICE. Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego "Koalicje dla Niepodległej".

Wydarzenie na fb https://www.facebook.com/events/5518273274886557

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń