2019-05-21

WYNIKI Przeglądu Dorobku Artystycznego Szkół Podstawowych 2019

W dniu 23 maja odbyły się przesłuchania XVI Miejsko-Gminnego Przeglądu Dorobku Artystycznego Szkół Podstawowych, pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice - Pana Jarosława Szlachetki. Na scenie zaprezentowały się zespoły muzyczne, grupy taneczne, soliści i duety działające w szkołach podstawowych na terenie naszej gminy.Jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia

Kategoria muzyka – zespoły i duety

nagroda I
Izabela Bałucka i Dominika Węgrecka - Szkoła Podstawowa w Osieczanach

nagroda II - nie przyznano

nagroda III
Duet: Melanie Pieczara, Zuzanna Szewczyk - Szkoła Podstawowa w Jaworniku


Kategoria muzyka – Soliści

nagroda I
Aneta Domarecka- Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach

nagroda II
Agnieszka Cegielska - Szkoła Podstawowa nr 4 w Myślenicach
Karolina Łokcik - Szkoła Podstawowa w Bęczarce

nagroda III
Norbert Stawowy - Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach
Klaudia Gorączko - Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach

Wyróżnienia:
Amelia Sadowska - Szkoła Podstawowa w Bęczarce
Patrycja Irzyk - Szkoła Podstawowa nr 4 w Myślenicach
Małgorzata Paździor - SP w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Myślenicach
Karolina Ożóg - Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach
Klaudia Wójcik - Szkoła Podstawowa  w Drogini

Kategoria taniec

nagroda I
Diamond Kids - Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach

nagroda II
Black-White Mini - Szkoła Podstawowa w Zawadzie
Klaudia Wójcik -  Szkoła Podstawowa w Drogini

nagroda III -nie przyznano

Wyróżnienia:
Koło Taneczne „Tancereczki” - Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach
Power Girls - Szkoła Podstawowa w Trzemeśni

 

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń