2018-10-09

XXVIII MYŚLENICKI FESTIWAL PIEŚNI CHÓRALNEJ

XXVIII MYŚLENICKI FESTIWAL PIEŚNI CHÓRALNEJ -„KOLĘDY I PASTORAŁKI”– MYŚLENICE 2019 -pod honorowym patronatemArcybiskupaMARKA JĘDRASZEWSKIEGO - Metropolity KrakowskiegoOrganizuje:MYŚLENICKI OŚRODEKKULTURY I SPORTUul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20


Przy współpracy:
- Kurii Metropolitalnej w Krakowie
- Parafii p.w. Narodzenia NMP w Myślenicach
- Parafii p.w. św. Brata Alberta w Myślenicach
- Parafii p.w. św. Franciszka z Asyżu w Myślenicach
- Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach
- Klubu Inteligencji Katolickiej w Myślenicach

 

Cele festiwalu:
- Konfrontacja dorobku artystycznego i umiejętności wykonawczych -
działających społecznie chórów i zespołów amatorskich.
- Pobudzenie aktywności kulturalnej i twórczej środowisk muzycznych.
- Wymiana i wzbogacanie doświadczeń artystycznych zespołów
i dyrygentów.
- Prezentacja szerokiego spektrum aktualnych dokonań amatorskiego
ruchu śpiewaczego.

 

Termin i miejsce festiwalu:
Festiwal odbędzie się w dniu 27 stycznia 2019 r. ( niedziela )
w siedzibie Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu – Myślenice
ul. Józefa Piłsudskiego 20 oraz w obiektach sakralnych Myślenic.
W przypadku większej liczby zakwalifikowanych chórów przesłuchania
odbędą się również 26 stycznia 2019 ( sobota ).

Załączniki:

1KARTA ZGŁOSZEŃ 2019.odtPobierz
2Chóry 2019- regulamin.pdfPobierz
3Hejże ino dyna dyna.pdfPobierz
4Rzekł Anioł PańskiPobierz
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń