2018-05-10

Przegląd Dorobku Szkół - wyniki przesłuchań

Wyniki XV Miejsko - Gminnego Przeglądu Dorobku Artystycznego Szkół Podstawowych 2018 r.  

 

Kategoria muzyka

Soliści Klasy I-III

I nagroda
Julia Pitala - Szkoła Podstawowa Jawornik

II nagroda
Amelia Sadowska – Szkoła Podstawowa Bęczarka

III nagroda
Karolina Łokcik – Szkoła Podstawowa w Bęczarce

 

Soliści i duety Klasy IV- VII i klasy gimnazjalne

I nagroda
Aleksandra Panuś- Szkoła Podstawowa nr 4 w Myślenicach

II nagroda
Aneta Domarecka - Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach

III nagroda
Izabela Bałucka i Dominika Węgrecka - Szkoła Podstawowa w Osieczanach

Wyróżnienia:
Natalia Buksa – SP w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Myślenicach
Anna Papiernik - SP w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Myślenicach

 

Kategoria- Zespoły muzyczne

I nagroda
Szkolna orkiestra – Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach
Zespół Crescendo - Szkoła Podstawowa w Droginii

Kategoria- Taniec

I nagroda
Kółko taneczne - Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach

II nagroda
Black-white Mini - Szkoła Podstawowa w Zawadzie

Wyróżnienia:
Zespół Taneczny Rytm I - SP w SOSW w Myślenicach
Zespół Taneczny Rytm II - SP w SOSW w Myślenicach
Gabriela Suder - Szkoła Podstawowa w Zawadzie
Queen Dance - Szkoła Podstawowa w Bysinie

 

 

 

 

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń