2023-02-24

"ENERGIA NATURY" - wernisaż prac Hanny Gąsienicy-Samek

Mieliśmy rację takiej energii natury nie widzieliście nigdy dotąd. Na wernisaż w piątkowy wieczór 24 lutego przybyliście, zobaczyliście i nie ukrywaliście zachwytu.

Dziękujemy w imieniu artystki i swoim własnym. Wernisaż wystawy Hanny Gąsienicy-Samek pn. ENERGIA NATURY" to kolejne wartościowe wydarzenie kulturalne za którym stoi Natalia Nowacka.

Artystka od ponad 40 lat maluje, konsekwentnie w centrum Jej uwagi "natura – pejzaż, kwiaty – siła, piękno, poezja, synteza – w każdej skali, od spektakularnych krajobrazów po maki na łące.... W każdej trawce, skale, grupie drzew oddycha energia malowana porami roku, na tyle silna, że – wierzę – oprze się dewastacyjnym działaniom człowieka i przetrwa."
"Przenikanie się mojej energii z dobrą w większości energią jaka tkwi w naturze, przelałam na płótno mając nadzieję, że udzieli się ona obcującym z moimi pejzażami."

Wernisaż za nami ale wystawę możecie zobaczyć w naszej Galerii Sztuki Współczesnej, zapraszamy do 4 kwietnia.
 
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń