2022-09-07

GRZECHY KOŚCIOŁA, ateizm i laicyzacja. Dlaczego młodzi obrażają się na religię?/ ZA BURTĄ PYTAŃ

Z roku na rok w Polsce rośnie odsetek osób, które rezygnują z uczestniczenia w mszach świętych oraz życiu Kościoła. Zjawisko obejmuje zwłaszcza osoby młode, często porzucające praktykę religijną w chwili przyjęcia sakramentu bierzmowania. Badania są bezwzględne: polska młodzież laicyzuje się najszybciej na świecie. Dlaczego Kościół nie jest dla nich ważnym miejscem? Kolejna debata online z cyklu #ZaBurtąPytań była okazją do porozmawiania o problemie laicyzacji i wzrastającej krytyki Kościoła w Polsce. Gościem dyskusji był Damian Jankowski - publicysta, krytyk filmowy i redaktor portalu Więź.pl. Autor dwóch wywiadów rzek: „Innego cudu nie będzie” (z Wacławem Oszajcą SJ) i „Nie ma wiary bez pytań” (z ks. Andrzejem Pęcherzewskim). Spotkanie poprowadził Adrian Burtan.

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń