2022-08-17

QL DIXIE BAND

"QL DIXIE BAND" buduje swój repertuar przede wszystkim w oparciu o światowe standardy muzyki jazzowej - głównie dixieland`owej.

 Zespół muzyczny "QL DIXIE BAND” założony został w 2014 roku w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu, z inicjatywy Zbigniewa Morawskiego - kierownika ds. artystycznych tej instytucji. Ośmioosobową grupę muzyczną tworzą artyści, których łączy jedna pasja – swing. Udział w próbach i koncerty inspirują do budowania ambitnego repertuaru i podnoszenia poziomu wykonawczego. Zespół zagrał już kilkadziesiąt koncertów, również poza granicami kraju.
"QL DIXIE BAND" buduje swój repertuar przede wszystkim w oparciu o światowe standardy muzyki jazzowej - głównie dixieland`owej. W półtoragodzinnym programie zespołu znalazły się między innymi takie utwory, jak: "HELLO, DOLLY!","OH, LADY BE GOOD" czy "SWEET GEORGIA BROWN". Band nie stroni wszakże od szerszej inspiracji, przejawiającej się sukcesywnym włączaniem do swojego programu innych niż standardy jazzowe utworów. Wśród nich odnajdziemy także znane evergreeny współczesnej muzyki rozrywkowej, zaaranżowane w duchu muzyki jazzowej.

Kanał facebook QL Dixie Band (kliknij)

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń