2022-09-07

UCHODŹCY. Co nam przyniosą migracje?/ ZA BURTĄ PYTAŃ

Co w ogóle oznacza dziś słowo „uchodźca”? O migracjach, uchodźcach i społecznych skutkach konfliktów w państwach (także dla Polski) porozmawiamy w ramach kolejnego odcinka podcastu #ZaBurtąPytań. Gośćmi spotkania online są Anna Mikulska i Bartosz Rumieńczyk, dziennikarze i reporterzy, którzy piszą o migracjach i prawach człowieka. Publikują w wielu mediach, tworzą projekt Historie o Człowieku. Podcast prowadzi Adrian Burtan.

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń