2022-09-08

Kulturalnie na kwarantannie - Telefon.

Cykl spotkań na temat zasad savoir vivre i ich znaczenia w codziennym życiu człowieka. Krótkie lekcje etykiety i dobrych manier dla wszystkich użytkowników internetu.????‍???? Prowadzenie - Dorota Ruśkowska. W jakich godzinach należy odbierać telefon? Ile sygnałów trzeba odczekać? Dajcie nam znać w komentarzach, co Was najbardziej zaskoczyło w dzisiejszej lekcji etykiety?

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń