2023-04-12

Finisaż wystawy "ENERGIA NATURY" Hanny Gąsienicy-Samek

Dziękujemy w imieniu artystki i swoim własnym. Wszystkim którzy zobaczyli wystawę Hanny Gąsienicy-Samek pn. "ENERGIA NATURY."

 
Artystka od ponad 40 lat maluje, konsekwentnie w centrum Jej uwagi "natura – pejzaż, kwiaty – siła, piękno, poezja, synteza – w każdej skali, od spektakularnych krajobrazów po maki na łące.... W każdej trawce, skale, grupie drzew oddycha energia malowana porami roku, na tyle silna, że – wierzę – oprze się dewastacyjnym działaniom człowieka i przetrwa."
"Przenikanie się mojej energii z dobrą w większości energią jaka tkwi w naturze, przelałam na płótno mając nadzieję, że udzieli się ona obcującym z moimi pejzażami."

Finisasaż wystawy w naszej Galerii Sztuki Współczesnej odbędzie się  w piatek 14 kwietnia godz. 19:00.

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń