2023-04-17

38. Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Bajdurek”

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu oraz Starostwo powiatowe w Myślenicach serdecznie zapraszają dziecięce i młodzieżowe grupy teatralne działające na terenie naszego powiatu do udziału w 38. Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży „Bajdurek”. Konkurs ten jest największą - na terenie Małopolski – doroczną imprezą będącą prezentacją i przeglądem dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych działających w szkołach podstawowych, domach kultury, stowarzyszeniach oraz innych placówkach oświatowo-wychowawczych.

Aktualizacja 25.04.2023 :

Ze względu na małą liczbę zgłoszeń konkurs został odwołany. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Festiwal przebiega w dwóch etapach: - pierwszy to eliminacje powiatowe, drugi - spotkanie finałowe w Nowym Sączu. Eliminacje dla powiatu myślenickiego odbędą się 12 maja /piątek/ 2023 r. od godz. 9.00. Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez złożenie karty zgłoszeń
w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu ( ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice) lub wysłanie jej na instruktorzy@mokis.myslenice.pl do 24 kwietnia 2023 r.
Grupy występują bez podziału na kategorie wiekowe a najciekawsza prezentacja teatralna zostanie zakwalifikowana do 38. Finału Konkursu, organizowanego przez Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu w dniach 13-15 czerwca 2023 r. Głównym założeniem festiwalu jest spotkanie teatrów dziecięcych i młodzieżowych, będące formą konfrontacji i wzajemnej edukacji teatralnej, kopalnią wzorów repertuarowych, warsztatowych i inscenizacyjnych.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w przeglądzie.
Szczegółowych informacji o konkursie udziela Justyna Gawęda – starszy instruktor ds. edukacji kulturowej MOKiS pod nr tel. 780 032 558 od wtorku do piątku w godz. 12.00-16.00.

Załączniki:

11679053427_KARTA_ZGŁOSZENIA_38.BAJDUREK_2023.docPobierz
21679053427_PISMO_PRZEWODNIE_BAJDUREK.pdfPobierz
31679053427_REGULAMIN_38.BAJDUREK_2023.pdfPobierz
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń