2022-09-15

XXIV Rejonowy Przegląd Pieśni Religijnej

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu do 6 października czeka na zgłoszenia grup muzycznych oraz solistów chcących wziąć udział w XXI Rejonowym Przeglądzie Pieśni Religijnej.

O nagrody będą mogły starać się zarówno grupy wokalne jak i wokalno – instrumentalne, a także soliści i duety. Podstawowym warunkiem jest repertuar zawierający wyłącznie utwory o tematyce religijnej oraz samodzielne wykonanie, bez pomocy zewnętrznych podkładów muzycznych. Na prezentację przewidziano maksymalnie 10 minut, a wykonawcy najciekawszych otrzymają nagrody pieniężna oraz rzeczowe.

Przesłuchania oraz koncert laureatów odbędą się 16 października na sali widowiskowej MOKiS o godz. 15:00, rozpoczynając tym samym obchody XXIX Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Myślenicach. Wstęp wolny.

Bliższych informacji o przeglądzie udziela koordynator przeglądu – Zbigniew Morawski pod numerem telefonu: 510 106 093 lub 12 272 15 11 w. 2, e-mail: z.morawski@mokis.myslenice.pl.

Karta zgłoszeń oraz regulamin do pobrania w załączniku.

Załączniki:

11663227278_Regulamin_XXIV_Rejonowy_Przegląd_Pieśni_Religijnej.pdfPobierz
21663227983_Karta-zgłoszeń-2022.docPobierz
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń