2022-09-07

Bajka z fotela. Szewczyk Dratewka.

Drodzy widzowie, Panie! Panowie! i Wy dzieciaki kochane! Zaraz ujrzycie niezwykłe bajki, przedziwne, choć wszystkim znane. I oto pierwsza nasza bajeczka, która się dzieje w Krakowie zabrakło smoka i cały Wawel od razu stanął na głowie... W rolę szewczyka wcieliła się Weronika Dudzik. W roli króla Dominik Sikora. Scenariusz: Zofia Wójcik. Reżyseria: Dorota Ruśkowska.

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń