2022-08-18

SIŁA I KRUCHOŚĆ

"Siła i kruchość" to tytuł wystawy, którą można było zobaczyć w piątek 11 grudnia o godzinie 18.00 będziecie mogli zobaczyć w wersji online na profilu facebookowym Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Myślenice iTV. Wystawa jest owocem współpracy pomiędzy Pracownią Ceramiki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki a MOKiS.

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń