2021-10-14

XXIII Rejonowy Przegląd Pieśni Religijnej - Myślenice 2021

Serdecznie zachęcamy do udziału w wysłuchaniu prezentacji konkursowych w ramach XXIII Rejonowego  Przeglądu Pieśni Religijnej, który odbędzie się 17 października 2021 r. o godz.15.00 w sali widowiskowej Domu Katolickiego im. ks. Prałata Józefa Bylicy, ul 3-go Maja 1 w Myślenicach. Szczegółowa kolejność prezentacji poniżej.

1 . Schola Parafialna „Śnieżnej Pani” - Parafia p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Tokarni. ( kat. I A – Dzieci Boże )

2 . Izabella Bałucka – solistka ( kat. II E – soliści i duety )

3 . Schola Sanktuarium Narodzenia NMP w Gdowie – parafia Narodzenia NMP w Gdowie. ( kat. I A – Dzieci Boże )

4 . Schola „GLORIA” - Parafia p.w. Św. Brata Alberta w Myślenicach. ( kat.I B – Oaza Nowego Życia )

5 . Oliwia Pachoń i Aleksandra Węgrzyn. ( kat. II E – soliści i duety )

6 . Dziecięca scholka parafialna „RÓŻYCZKI MATKI BOŻEJ MYŚLENICKIEJ”- parafia p.w. Narodzenia NMP w Myślenicach ( kat. I A –  Dzieci Boże )

7 . Oaza Ruch Światło – Życie – Parafia p.w. Świętego Wojciecha w Osieczanach ( kat. I B – Oaza Nowego Życia )

8 . SCHOLA PARAFIALNA przy Parafii NMP KRÓLOWEJ POLSKI w STRÓŻY ( kat. I A – Dzieci Boże )

9 . Schola Dziecięca „Słowiki” z Krzczonowa – Parafia p.w. Św. Stanisława BM w Krzczonowie ( kat. I A – Dzieci Boże )

10 . „Schola Młodzieżowa św. Stanisława” - parafia p.w. św. Stanisława BM w Krzczonowie ( kat. I B – Oaza Nowego Życia )

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń